U bent hier

Privacyverklaring

Met het bestellen van producten via Bewust Winkelen.nl geef je je persoonlijke gegevens in vertrouwen aan ons. Bewust Winkelen.nl heeft de discretie met betrekking tot je persoonlijke gegevens dan ook hoog in het vaandel staan. Omdat we hier over jouw gegevens praten, is het niet meer dan eerlijk dat jezelf hierover de controle houdt. Dit in gedachten houdend, heeft Bewust Winkelen.nl dan ook dit reglement opgesteld.

Persoonlijke gegevens worden bij binnenkomst in een beveiligde database gezet, die alleen toegankelijk is voor het personeel van Bewust Winkelen.nl. Je gegevens worden automatisch uit ons bestand verwijderd, wanneer je een jaar na je laatste bestelling geen nieuwe bestelling meer plaatst. Wil je echter dat dit eerder gebeurt, neem dan contact op met Bewust Winkelen.nl via het contactformulier. Contactgegevens worden eveneens verwijderd wanneer de gegevens onjuist blijken te zijn, wanneer de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient en wanneer de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Bewust Winkelen.nl wil benadrukken dat uw persoonlijke gegevens niet kunnen worden ingezien door derden en deze zullen dan ook nooit worden doorverkocht. Je gegevens kunnen wel worden gebruikt om de services, aangeboden door Bewust Winkelen.nl, te verbeteren. Tevens kan Bewust Winkelen.nl je gegevens gebruiken om commerciële boodschappen speciaal aan jou te richten.

Bewust Winkelen.nl behoudt zicht het recht de privacyverklaring elk moment aan te passen. De aanpassingen worden gepubliceerd op deze pagina.

Wil je meer weten betreffende de privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met Bewust Winkelen.nl via het contactformulier of bellen naar 0545 25 10 91.