U bent hier

Privacyverklaring

Bewustwinkelen is onderdeel van Holland Pharma B.V. De persoonsgegevens van klanten van Bewustwinkelen.nl worden door ons met de grootste zorg behandeld. In dit privacystatement kun je lezen welke persoonsgegevens wij gebruiken voor welke doeleinden en hoe wij je persoonsgegevens beschermen.

1. Verwerking van persoonsgegevens
Bewustwinkelen verwerkt persoonsgegevens voor de logistieke verwerking van online bestellingen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te relateren zijn aan een individu, zoals NAW-gegevens en contactgegevens. Bewustwinkelen verwerkt voor haar verkoop- en leveringsprocessen diverse persoonsgegevens. Wij staan garant voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en een adequate beveiliging van data.

2. Welke gegevens verwerkt Bewustwinkelen?

  • Naam, adres, postcode en plaats 
  • E-mailadres 
  • Telefoonnummer

3. Waarvoor gebruiken jullie mijn persoonsgegevens?
Bewustwinkelen gebruikt je gegevens voor de verwerking en levering van je bestelling. Ook voor eventuele retouren en klachten zijn deze gegevens nodig. 

4. Hoe gaan jullie om met de beveiliging van mijn gegevens?
Om je gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Dit betreft maatregelen op het gebied van de toegankelijkheid van gegevens voor medewerkers en beveiliging van data tegen inbreuk door derden. Om de veiligheid te garanderen, evalueren we deze maatregelen regelmatig met inachtneming van relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

5. Grondslagen verwerking
Bewustwinkelen verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Delen jullie mij persoonsgegevens?
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, zoals de verzending van bestellingen en het beheer en onderhoud van onze website. De afspraken met derden zijn vastgelegd om je privacy te borgen.

7. Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
Medewerkers van Holland Pharma BV hebben toegang tot jouw gegevens, indien en voor zover ze deze voor hun functie nodig hebben, voor de levering van bestelling, klachtafhandeling en/of de uitvoering van de aanvullende processen. Elke medewerker tekent bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast worden onze medewerkers tijdens een interne basistraining bewust gemaakt van het belang hiervan.

8. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 5 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd verwijderen wij al jouw gegevens, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen je persoonsgegevens langer moeten bewaren. 

9. Wat zijn mijn rechten?
Je hebt volledige zeggenschap over je eigen persoonsgegevens en kunt een beroep doen op de volgende rechten:

Recht van inzage (artikel 15 AVG)
Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over wat wij precies met jouw persoonsgegevens doen en om hier invloed op uit te oefenen.

Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten rectificeren of aan te laten vullen.

Recht op vergetelheid (verwijdering) (artikel 17 AVG)
Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen uit onze systemen. Een uitzondering hierop betreffen persoonsgegevens wij moeten verwerken om een wettelijke verplichting na te komen.

Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Je hebt het recht om aan het gebruik van uw persoonsgegevens beperkingen te stellen als er aan bepaalde criteria wordt voldaan.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)
Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt en die wij op geautomatiseerde wijze verwerken.

Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als daar een gerechtvaardigd belang voor is.

Wil je een beroep doen op bovenstaande rechten? Stuur ons een brief met duidelijke vermelding van je naam, contactgegevens en het recht waarop je je wilt beroepen naar:

Bewustwinkelen
T.a.v. de Privacy Officer
Bosberg 41
7271 LE Borculo

Je ontvangt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek, van ons een reactie.

8. Vragen?
Heb je vragen over ons privacystatement? Neem dan contact met ons op via info@bewustwinkelen.nl.

Je hebt het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door Bewustwinkelen in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.