U bent hier

Homegard InsectoSec spray bio

   
912024
€17,95
Ontvang een bericht als dit product leverbaar is
Voorraad:
 
 
 
 
 
 
Inhoud:500 ml

Klantenservice

Vragen? Chat met ons of vul het contactformulier in.
Telefoonnummer: 088 990 86 00

Omschrijving

Aerosol op basis van Diatomeeënaarde tegen kruipende insecten en mijten in en om het huis.

Biocide 80401N

Claims:
Zilvervisjes
Vlooien
Mieren
Bedwantsen
Pissebedden
Bloedluizen
Kruipende insecten

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Uitsluitend gebruiken als middel ter bestrijding van kruipende insecten en mijten in en om het huis. Geschikt voor professioneel en niet professioneel gebruik.

Samenstelling
100% Diatomeeënaarde (Siliciumdioxide)

Bijzondere gevaren
Zeer licht ontvlambare spuitbus. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Houder onder druk; kan openbartsen bij verhitting.

Veiligheidsaanbevelingen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van damp of spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Oogbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Inhoud/verpakking op een veilige manier afvoeren ter verwijdering.
Mogelijke vorming van ontplofbare damp-luchtmengsel bij ontoereikende ventilatie.

Overige informatie
Diatomeeënaarde is een natuurlijk sediment dat geheel of voor het grootste deel bestaat uit de skeletjes van afgestorven eencellige kiezelwieren of diatomeeën in zoetwater. De werkzame stof zorgt dat de vettige waslaag van het uitwendige skelet oplost en leidt tot de uitdroging van de insecten.